Jedenáct zásad pro sehrání přátelských zápasů

Jedenáct zásad k uspořádání a sehrání přátelského utkání všech věkových kategorií.

 1. Domácí klub požádá svůj řídící orgán soutěže o schválení utkání.
 2. Řídící orgán domácího klubu utkání schválí a deleguje rozhodčí na utkání.
 3. O utkání se pořídí papírový zápis, neboť informační systém nepočítá s jednorázovými přátelskými utkáními.
 4. Rozhodčí je po utkání vyplacen domácím klubem.
 5. Domácí klub uschová papírový zápis a výplatnici delegovaného rozhodčího, která odpovídá sazebníku podle Řádu rozhodčích a delegátů, a dále obsahuje údaje o cestovném.
 6. Domácí klub předloží zápis o utkání a výplatnici řídícímu orgánu soutěže do 3 dnů od odehrání utkání.
 7. Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům.
 8. OFS a KFS vystaví Asociaci jednu fakturu za všechny kluby (taktéž se splatností 14 dnů), a Asociace následně všechny faktury za rozhodčí uhradí.
 9. Případná disciplinární řízení se řídí předpisy FAČR.
 10. Utkání sehraná formou turnaje, nebo „mini soutěže“, lze provést standardně přes IS.
 11. Všechna utkání je nutné sehrát podle hygienicko-epidemiologických pravidel.

Převzato z FAČR

 

Je možné, že bude docházet k dalším úpravám a změnám. Budeme se snažit včas informovat všechny zúčastněné. Prozatím je výše popsaný postup platným manuálem k sehrání přátelských zápasů do konce ročníku 2020/2021, tedy do konce června. Od července bude zahájen nový ročník 2021/2022, který by měl být rozběhnut dle klasického harmonogramu tak, jak bylo zvykem před celorepublikovou pandemií Covid-19.