Slavnostní poklepání Pamětního kamene

 Slavnostní akce Poklepání pamětního kamene se koná obvykle před zahájením stavby. V Červené Vodě, při stavbě ové sportovní haly, se tento akt konal tři měsíce po zahájení stavby, konkrétně 12. května 2020. Přihlížející návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si pokrok, jakým hala postupuje a roste. Vy, kteří jste nemohli být přítomni, si můžete alespoň prohlédnout fotografie z této akce.