Okresní fotbalový svaz má nové vedení

Vzhledem k situaci na území České republiky v souvislosti s pandemií Covid-19, došlo dvakrát k přeložení valné hromady Okresního fotbalového svazu v Ústí nad Orlicí. Z původního termínu 2. ledna 2021 byla valná hromada přesunuta nejprve na 15. února 2021 a poté na 10. dubna 2021, kdy se již skutečně uskutečnila v obecním sálu v Žichlínku.

Valné hromady se zúčastnilo celkem 38 platných delegátů z jednotlivých klubů okresu Ústí nad Orlicí, kteří si zvolili nového předsedu a členy výkonného výboru na dobu trvající čtyř let.

Novým předsedou výkonného výboru OFS Ústí nad Orlicí byl zvolen pan Roman Žďárský z Libchav, který střídá v této pozici pana Mgr. Michala Blaschkeho.

Dalšími členy výkonného výboru byli zvoleni - pan Milan Menzel (Žamberk), pan Pavel Musil (FC Jiskra 2008), pan Jaroslav Rozlívka (Jehnědí), pan Jan Saňák ml. (Boříkovice), pan Jan Sokolík (SPS Sázava) a pan Miroslav Švihálek (Semanín).

Delegáti také zvolili členy revizní komise - pan Ing. Miloslav Cink (Česká Třebová), pan Ing. Josef Musil (Libchavy) a pan Jiří Stránský (Řetová).

V nejbližší době pak dojde k sestavení jednotlivých pracovních komisí, které jsou nedílnou součástí pro zajištění chodu sportovního odvětví, kterým je fotbal.