Krajský fotbalový svaz s novými tvářemi

Po okresních valných hromadách nyní došlo i na tu krajskou. Uskutečnila se v sobotu 24. dubna 2021 od 09:30 hod. v Žichlínku, kam se dostavilo ze 40ti delegátů 39, kteří měli hlas pro volby rozhodný (jediný, kdo se nezúčastnil byl delegát za SK Poličku). Náš klub, FC Jiskru 2008, zastupoval v sekci svazů pan Pavel Musil a v klubové sekci pan Jiří Pavlas.

Přítomní delegáti pak nejprve zvolili nového předsedu PKFS, kterým se stal pan René Živný. Ten po dobu čtyř let střídá v této pozici pana Mgr. Michala Blaschkeho. Po Josefu Kořínkovi, Vladimíru Janatovi a Michalu Blaschkem se René Živný stal v pořadí čtvrtým předsedou Pardubického krajského fotbalového svazu.

Členy výkonného výboru byli zvoleni za svazovou komoru: pan Aleš Meloun (předseda OFS Chrudim), pan Mgr. Jindřich Novotný (předseda OFS Svitavy) a pan Roman Žďárský (předseda OFS Ústí nad Orlicí).

Členy výkonného výboru za klubovou komoru byli zvoleni: pan Mgr. Pavel Brandejs (OFS Svitavy), pan Kamil Schmeiser ( OFS Pardubice) a pan Miroslav Švihálek (OFS Ústí nad Orlicí).

Valná hromada v závěru zvolila také Odvolací a revizní komisi PKFS se členy: Jiří Hrabčuk, Antonín Kadlec, Karel Čupr, Eduard Kraus a Jaroslav Gála.

V nadcházejících dnech dojde k sestavení jednotlivých řídících komisí, ve kterých bude mít okres Ústí nad Orlicí zajisté své zástupce.