FC Jiskra 2008 má zastoupení v okresních komisích

Jména členů výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Ústí nad Orlicí jsou již známa, ale sestavení jednotlivých komisí se dokončilo až v pozdější době. FC Jiskra 2008 bude mít pro nadcházející čtyři roky zastouní v níže uvedených řídících komisí.

Předseda FC Jiskry 2008 pan Pavel Musil se stal nejen členem výkonného výboru, ale zároveň je předsedou disciplinární komise. Ve sportovně technické komisi pak bude FC Jiskru 2008 zastupovat stejně jako v předešlých letech pan Jan Horák. V komisi mládeže bude působit pan Martin Opravil a komisi rozhodčích povede v roli předsedy pan Jiří Pavlas. Je bezpochyby patrné, že FC Jiskra 2008 se bude aktivně podílet na činnosti okresního svazu, což k fotbalu na této úrovni zajisté patří.

V současné době dochází k podobné tvorbě řídících komisí na krajské úrovni.